AirDron POLSKI SYSTEM MONITORINGU ANTYSMOGOWEGO

Profesjonalna głowica pomiarowa dla bezzałogowych statków powietrznych

Jednolity system

System gromadzenia i prezentacji danych pomiarowych zapewnia ciągły nadzór nad jakością środowiska dostarczając dane w dowolnej formie jednocześnie alarmując przekroczenia wartości granicznych

Głowice pomiarowe

Autorskie głowice pomiarowe przeznaczone dla bezzałogowych statków powietrznych to profesjonalne rozwiązanie wspierajace działania antysmogowe.

Kalibracja czujników

Aby zapewnić rzetelność pomiaru każdy z czujników jest okresowo kalibrowany co znacząco podnosi wartość danych pomiarowych.

Raporty środowiskowe

Nasi specjaliści są w stanie dostarczyć Państwu opracowane dane z systemu pomiarowego w formie raportu środowiskowego, który jest podstawą do podejmowania działań poprawiających jakość otaczającego nas środowiska.

Elementy systemu monitoringu antysmogowego

AirDron to głowica pomiarowa przeznaczona do badania zanieczyszczenia powietrza w czasie rzeczywistym i pobierania próbek do analizy laboratoryjnej. Konstrukcyjnie została przygotowana do zintegrowania z bezzałogowym statkiem wielowirnikowym, lecz istnieje również możliwość autonomicznej pracy. Rozwiązanie zapewnia łączność bezprzewodową ze stacją naziemną, gdzie za pomocą dedykowanego oprogramowania można dokonać wizualizacji wyników pomiarów oraz zdalnie kontrolować pracę głowicy. Pomiar koncentracji pyłu zawieszonego jest dokonywany metodą rozproszeniowej fotometrii laserowej.
Cząstki klasyfikowane są względem wielkości w 16 przedziałach co umożliwia precyzyjne oszacowanie frakcji PM1, PM2.5 i PM10. Czujniki gazów są dobierane indywidualnie, zgodnie z potrzebami klienta pod kątem mierzonych substancji, zakresów pomiarowych i dokładności.

Głowica stacjonarna

BEZZAŁOGOWY STATEK POWIETRZNY

Typ: Hexacopter
Waga (z sensorem i gimbalem): 9 400 g
Rozmiar: 940 mm
Ilość ramion: 6
Materiał: włókno węglowe, aluminium, kompozyty
Typ podwozia: stałe
Wymiar po rozłożeniu: 1370x1370x450 mm
Wymiar po złożeniu: 500x400x450 mm
Rama: składana, blokowana automatycznie
Montaż wyposażenia: od spodu
Kolorystyka: wg potrzeb Klienta
Akumulator: 22 000 mAh (1 szt.)
Funkcje bezpieczeństwa (rozładowanie, utrata łączności)
Możliwość lotu w nocy
Obsługa: 1 osoba, z możliwością obsługi przez 2 osoby
MTOW: 15kg
Dokładność zawisu pozioma: ±1,5m
Maksymalny kąt wychylenia: 45°
Maksymalna prędkość: 85km/h
Maksymalna prędkość wiatru: 14m/s
Maksymalna prędkość wznoszenia: 5m/s
Maksymalna prędkość opadania: 5m/s
Inteligentne tryby lotu
Planowanie misji, funkcja "Dotknij i leć"
Inteligentny powrót do miejsca startu
Czas lotu (z sensorem i gimbalem): 25 min.
Definiowanie prędkości lotu
Zakres temperaturowy pracy: -10 ÷ 45 °C
Temperatura przechowywania: 10 ÷ 30 °C
Gotowość do startu: < 5 min

Panel parametrów BSP:
moc sygnału radiowego;
ilość satelit;
stan baterii w naziemnej stacji kontroli (NSK);
stan baterii w BSP;
odległość BSP;
wysokość BSP;
prędkość BSP;
prędkość wznoszenia BSP;
okno komunikatów tekstowych, syntezator mowy;
temp. powietrza badanych gazów NOWOŚĆ
Mission Planer:

Funkcje realizowane przez moduł planowania misji:

załaduj misję;
odczytaj misję;
start misji;
wyczyść misję;
zatrzymaj misję;
zresetuj misję;
leć do wskazanego punktu;
leć na wskazaną wysokość.

Panel detekcji chemicznej:
pełną rejestrację danych chemicznych oraz położenia BSP;
odtwarzanie przebiegu lotu wraz z danymi chemicznymi;
indywidualne wybieranie danych do pomiaru; NOWOŚĆ
wykonywanie wykonywanych zdjęć obrazu na monitorze operatora. NOWOŚĆ
dane chemiczne;
położenie BSP (informacja nad jakim obiektem były robione pomiary);
zdjęcie komina, z którego rejestrujemy pyły;
podkład mapowy.

Centralny system pomiarowy pozwala na integrację sieci czujników oraz prezentację zgromadzonych danych. Przejrzysty i intuicyjny sposób prezentacji danych pozwala na bezproblemowa interpretację wyników. System posiada funkcje raportowania, alarmowania przekroczeń oraz dostęp do danych archiwalnych.

Image

Pomiary interwencyjne i obszarowe


Kontrola poziomu zanieczyszczeń powietrza zwłaszcza w miastach, jest współcześnie ze względów zdrowotnych koniecznością. Spaliny przedostają się do środowiska z różnych źródeł – czasem trudno dostępnych dla konwencjonalnych metod badawczych. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że największym źródłem zanieczyszczeń nie są samochody czy fabryki, ale gospodarstwa domowe. Obecnie nie istnieje właściwie żadna kontrola nad tym, czym mieszkańcy palą w domowych piecach centralnego ogrzewania. To m.in. dlatego Kraków jest jednym z trzech najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie. Na początku 2014 roku narodziła się w naszej firmie idea stworzenia dronów do badania poziomu zanieczyszczenia powietrza. Oprócz badania aktualnego poziomu stężenia szkodliwych dla zdrowia substancji w powietrzu, dron będzie również zbierał informacje o gospodarstwach używających materiałów zabronionych w celach grzewczych. Maszyny będą przydatne instytucjom publicznym (jednostkom samorządu terytorialnego) czy też służbom mundurowym (policja, straż miejska).

Obecnie zgodnie z wytycznymi Ministerstwa środowiska z lipca 2017 roku przy ocenie stanu jakości powietrza należy uwzględniać takie składowe jak :

  • Dobór wysokiej jakości urządzeń pomiarowych równoważnych urządzeniom referencyjnym
  • Okresowe sprawdzanie urządzeń pomiarowych z urządzeniami referencyjnymi utrzymujące jakość pomiaru na odpowiednim poziomie
  • Zapewnienie systemowego, ciągłego nadzoru nad wynikami pomiarów
  • Zapewnienie właściwego doboru miejsc wykonywania pomiarów

System monitoringu antysmogowego spełnia wszystkie z wymienionych zaleceń ministerstwa dostarczając wiarygodnych danych, alarmując o przekroczeniach oraz daje rzeczywiste narzędzia do walki o czyste powietrze.

Pomiary niskiej emisji


Świadczymy usługę profesjonalnego mobilnego monitoringu w zakresie wskaźnikowego pomiaru zanieczyszczeń powietrza spowodowanych pyłami PM 2.5 oraz PM 10 przyczyniających się do powstawania niezwykle niebezpiecznego dla naszego zdrowia SMOGU.
Kompleksowy mobilny system stworzony przez naszą firmę do wskaźnikowej kontroli stężeń ww. niebezpiecznych poziomów pyłów realizujemy za pomocą dedykowanego specjalistycznego sprzętu pomiarowego. Przyrząd pomiarowy jest sprzętem umożliwiającym jednoczesny pomiar pyłu PM10 oraz pyłu PM2,5. Jest on regularnie serwisowany i sprawdzany tak, aby utrzymać stałą kontrolę jakości pomiarów. Wyniki stężeń uzyskane z pomiarów, mogą Państwu dostarczyć odpowiedzi czy w danej lokalizacji pomiarowej występuje problem z pyłem oraz umożliwią podjęcie decyzji, czy istnieje konieczność dalszego prowadzenia pomiarów i wprowadzenia np: kontroli kotłów. W ramach usługi uzyskają Państwo informacje dotyczące faktycznych stężeń pyłu, z rozbiciem co godzinę oraz parametrami meteorologicznymi, pozwalającymi określić kierunek napływu mas powietrza. Cały system jest zamontowany na specjalnym samochodzie przystosowanym do wykonywania tego typu zleceń.
dron-044-1024x683.jpg

Przykłady zastosowania antysmogowego systemu pomiarowego

Profesjonalny system pomiaru powietrza umożliwia monitorowanie warunków w różnych środowiskach. Możliwość wyposażenia głowic pomiarowych w różnego rodzaju czujniki znacząco rozszerza przeznaczenie systemu.

Centrum Badawczo – Rozwojowe Softblue SA

Firma SoftBlue SA na podstawie decyzji nr 7/CBR/16 z dnia 29 sierpnia 2016r. otrzymała status Centrum Badawczo – Rozwojowego nadany przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych w Warszawie, który posiadamy do chwili obecnej. Aktualnie stawiamy na intensywny rozwój naszego Działu Badawczo – Rozwojowego będącego bazą innowacji w realizacji interdyscyplinarnych projektów w obszarach biotechnologii, teleinformatyki oraz programowania. Dział B+R rozwija procesy i produkty z zakresu nowych technologii skutecznie realizując hasło łączenia nauki i biznesu. W ramach działu badawczo – rozwojowego funkcjonują w pełni wyposażone i obsługiwane przez wykwalifikowaną kadrę :

  • Laboratorium informatyczne
  • Laboratorium mechaniczne
  • Laboratorium elektroniczne
  • Laboratorium chemiczne

W wyniku prac działu B+R powstają w naszej firmie nowoczesne rozwiązania techniczne które następnie są implementowane w komercyjnych rozwiązaniach będących odpowiedzią na wzrastające potrzeby naszych klientów. Ze względu na duże kompetencje oraz doświadczenie jak i zaangażowanie w prowadzone projekty B+R firma SoftBlue SA jest doskonałym partnerem w projektach wymagających udziału jednostek naukowych.

Chcesz żyć bezpiecznie ? Sprawdzimy to dla Ciebie

interwencyjne pomiary mobilne

Współpraca

Zapraszamy do współpracy wszystkie osoby którym nie jest obojętny stan środowiska w którym żyjemy.

Propagowanie potrzeby ochrony środowiska, poszerzanie wiedzy na ten temat oraz przeciwdziałanie negatywnym skutkom uprzemysłowienia to nasza wspólna sprawa

©{2019} SoftBlue SA. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Search